Informatie over wat er met jouw gegevens gebeurt bij INDUSTRIAL 66

Inleiding 
Met deze privacyverklaring willen wij jou als klant of bezoeker van onze webshop informeren over welke gegevens wij verwerken. Ook is er vermeld waarom deze gegevens verzameld worden, hoelang deze gegevens opgeslagen worden en de rechten die er zijn met betrekking tot het inzien en aanpassen van jouw persoonsgegevens.

De toepassing van de persoonsgegevens 
Deze privacyverklaring is opgesteld door INDUSTRIAL 66 met als Kamer van Koophandel-nummer 22041007. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers op onze websites, waaronder ook de websites van INDUSTRIAL 66.
Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming). Om transparantie te bieden, worden de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruikt: 

  • Het beheren van een account;
  • Het versturen van nieuwsbrieven;
  • Het verzenden van bestellingen;
  • Het communiceren naar de klant toe;
  • Het uitvoeren van analyses.

De persoonsgegevens zullen nooit aan derden doorverkocht worden. Het is in sommige gevallen wel genoodzaakt om de NAW-gegevens te verstrekken aan derden die de verzending uitvoert. Hiervoor zijn strikte afspraken gemaakt omtrent persoonsgegevens tussen beide partijen.

De verwerkingsverantwoordelijke
INDUSTRIAL 66 is de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens. INDUSTRIAL 66 stelt zelf vast welke gegevens er worden verwerkt en op welke manier met daarbij het doeleinden en het termijn dat het opgeslagen wordt. 
Ons bezoekadres is Ondernemersweg 6 4691SL Tholen. Onze klantenservice is te bereiken per telefoon + 31 (0)6 128 86 965  of per mail info@industrial66.nl. Ook kan INDUSTRIAL 66 haar groepsvennootschappen en andere partijen betrekken bij het verwerken van persoonsgegevens.
Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van INDUSTRIAL 66, doen zij dit als verwerker en heeft INDUSTRIAL 66 met die partijen een overeenkomst gesloten.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Klanten kunnen met ons in contact komen via de mail of telefonisch, een account aanmaken, artikelen bestellen via de webshop of een bestelling in de werkplaats plaatsen. 
De gegevens die gevraagd worden bij het bij het maken van een account, bestaan uit voornaam, achternaam, emailadres en wachtwoord. Alle velden dienen ingevuld te worden bij het registreren van een account. Wanneer het account geregistreerd is, kunnen de factuur- en het afleveradres toegevoegd worden en bestaat de mogelijkheid om je aan- of af te melden voor de nieuwsbrief. 

Ook kan er voor gekozen worden om online een bestelling te plaatsen zonder daarbij een account aan te maken. De gegevens die dan opgevraagd worden, zijn de NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. 
Wanneer er een bestelling komt vanuit de werkplaats, worden dezelfde vragen gegevens verwerkt als bij een online bestelling zonder account. De gevraagde gegevens zijn de minimale gegevens die nodig zijn om goed te communiceren naar de klant toe en de bestelling af te leveren op de juiste bestemming.
De accountgegevens worden behouden zolang het account gebruikt wordt. Wanneer een account voor een periode van minimaal 5 jaar niet meer is gebruikt, zullen de accountgegevens onder bepaalde voorwaarde verwijderd worden. De bestel- en factuurgegevens worden minimaal 7 jaar gehouden in verband met wettelijk vastgestelde termijnen. 

In de accountomgeving zijn verschillende accountinstellingen te vinden en kunnen de instellingen aangepast worden. In deze omgeving zijn de volgende gegevens te vinden: contactgegevens, factuuradres, leveringsadres en nieuwsbrief. Deze gegevens zijn door de klant in te zien en aan te passen.

Bezoek en gebruik van de website
Bij het bezoeken van onze website wordt het IP-adres vastgelegd. Deze gegevens zijn geheel anoniem en worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleindes, zoals het monitoren van websitebezoeken en het functioneren van de website.

Waarom heeft INDUSTRIAL 66 deze gegevens nodig?
Wanneer klanten online artikelen bestellen, dient deze bestelling opgestuurd te worden naar de juiste locatie. Hiervoor heeft INDUSTRIAL 66 minimaal de NAW-gegevens nodig. Daarnaast kan het zijn dat er vertraging opgelopen wordt in het proces, waardoor de klant langer moet wachten op zijn bestellen. Om deze reden willen wij dan ook graag snel en goed kunnen communiceren. Hiervoor gebruiken wij vaak het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. 

Daarnaast zijn wij continu bezig met het optimaliseren van de website. Om deze reden wordt er dan ook gebruik gemaakt van het verzamelen van zoekgedrag van websitebezoekers. Deze gegevens ondersteunt ons bij het optimaliseren van het gebruiksgemak en het functioneren van de website.

Wat zijn jouw rechten?
Inzage in jouw gegevens
Met ingang van de nieuwe wetgeving zijn wij verplicht om jouw als klant of bezoeker te informeren welke gegevens wij opslaan en verwerken, hoelang we deze gegevens behouden, voor welke doeleindes deze gegevens gebruikt worden en aan wie de gegevens verstrekt worden. In de privacyverklaring zijn deze punten dan ook naar voren gekomen.

Correctie van uw gegevens
Klanten hebben het recht om een uitsluitsel te krijgen van hun persoonsgegevens bij INDUSTRIAL 66. Daarbij hebben zij het recht om verkeerde persoonsgegeven te laten corrigeren, mochten deze niet (meer) kloppen. Dit is ook mogelijk zelfstandig te doen in de account omgeving. 

Recht om vergeten te worden
Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem. Hierbij worden de persoonsgegevens verwijder uit het systeem. Wel blijven de bestel- en factuurgegevens 7 jaar in het systeem in verband met wettelijk vastgestelde termijnen.

Recht op bezwaar
Klanten hebben het recht om bezwaar te maken, met gegronde onderbouwing tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. Dit zal INDUSTRIAL 66 altijd in behandeling nemen en binnen een termijn van 3 (uitgeschreven als drie) weken beantwoorden.

Recht op gegevensoverdracht
Klanten hebben het recht op overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens. Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen in een standaard bestandformaat. Hierdoor kan jij als klant je persoonsgegevens altijd hergebruiken.

Recht op wijzigingen
INDUSTRIAL 66 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden daarom ook aan regelmatig deze privacyverklaring door te nemen, zodat jij altijd op de hoogte bent van de actuele privacyverklaring van INDUSTRIAL 66.